Hålbeskrivning

Hål Längd Par Hcp Kommentar
1/10 300/275 4 9/10 Utmanande första hål, dogleg vänster , med en damm till vänster på utslaget mot en bunker. Inspelet sker mot en välbevakad green med en stor bok vid högra greenframkanten och bunkrar på respektive sida.
2/11 215/205 4 13/14 Kort men smalt par 4 med en upphöjd ondulerad green och tre bunkrar, varav den närmast greenen (torvad bunker) är en skräck för många att hamna i.
3/12 235/195 4 5/6 Dogleg vänster som spelas från åsen ut mot en smal fairway ca 200m , för att avslutas med kort inspel mot en av torvade bunkrar omgärdad ondulerad green.
4/13 410/335 5 3/4

Banans vackrast hål, som följer en bok och ek kantad bäck över en sandås till greenen.Ett dubbelt dogleg höger,som är en utmaning för alla genom sin smala böljande fairway med lurigt placerade bunkrar och som avslutas med inspel mot en långsmal green med torvade bunkrar på båda sidor.Oänligt sidovatten längs vänsterkanten till vägen och OUB längs vägen till greenen!
Enligt medelhandikapparen ett mycket svårt hål!

5/14 145/135 3 17/18 Upphöjt utslag ner mot greenen som ligger alldeles intill skogskanten omgärdad av 2 bunkrar. Här är klubbvalet den stora utmaningen och hålet spelas med allt från järn-9 till järn-5 beroende på vinden.
6/15 235/220 4 7/8 Smalt dogleg vänster. Både utslag och inspel är korta,men försvåras av lurigt placerade bunkrar, träd och damm..
7/16 140/130 3 11/12 Kuperad fairway uppe på åsen fram till en liten och sluttande green. Här gäller det att träffa greenen annars blir det båbärsplockning…
8/17 200/185 3 1/2 Långt par 3 med upphöjt utslag ner mot en ganska stor green. Mitt på fairway ligger två dammar som brukar suga åt sig en och annan boll. OUB längs början av vänsterkanten!
9/18 230/215 4 15/16 En vacker avslutning och med två möjliga vägar. Antingen spelas hålet kort om bäcken mellan dammarna, som ligger cirka 165 m bort, eller också chansar man på att gå över. Greenen är omgiven av vackra björkar. OUB längs hela vänsterkanten.
Total 9 hål 2110/1895 34    
Totalt 18 hål 4220/3790 68