Del av fairway har höjts och är nysådd. Obligatorisk dropp och spel från Droppruta.

 

 

 

 

 

 

 

Banan öppnar den 12 april. Hål 9 under arbete

Läs mer»