Banarbete!

From 2116-10-11 är hål 9 avstängt för säsongen.

Ny damm och höjning av fairway skall utföras.

 

 

 

 

 

Banan stängd för året. Öppnar igen efter snösmältningen. Hål 9 under arbete

Läs mer»